Saltar a: Menu | Corpo | Pe

Publicaciones

Nesta sección iremos divulgando todas aquelas publicacións editadas pola Asociación, e todas as entidades das que formamos parte, que poidan interesar tanto ás persoas que pertenzan ao colectivo de Lesionados Medulares como a aquelas que teñan algún outro tipo de discapacidade.

O noso obxetivo é aumentar o nivel e a calidade da información que reciben todos os afectados e os seus achegados, facendo partícipe, o mesmo tempo, ao resto da sociedade.

Publicacións da Federación Nacional Aspaym

A Federacióon Nacional Aspaym edita regularmente diversas publicacións con información de interese para o colectivo de Lesionados Medulares así como seus familiares e achegados.

Publicacións de PREDIF

Predif edita regularmente diversas publicacións con todo aquelo que é de interese para o colectivo representado pola Confederación.

Publicacións do CERMI Estatal

Nesta sección proporcionaremosvos os enlaces a todas as publicación do CERMI (Comité Estatal Representativo de Persoas con Discapacidade)

Análise sobre a Lesión Medular en España. FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM

O traballo pretende ofrecer unha radiografía para coñecer, da maneira máis aproximada posible, o colectivo real de lesionado medulares en España, as características das súas discapacidades (graos, limitacións,etc) e os seus requerimentos, para desenrolar diferentes accións que cubran as necesidades detectadas.

As 101 dúbidas máis frecuentes sobre a Ley de Dependencia

Trátase dun manual que recolle de forma concisa, concisa e clara, as 101 dúbidas que máis inquietan, e que máis dificultades lles supoñen aos profesionais, aos dependentes e ás súas familias"

Publicación de Reais Decretos, Resolucións, etc... de Ministerios e Xunta de Galicia relacionados coa discapacidade

Neste apartado mostrarémos as publicación dos Diarios Oficiais tanto dos Ministerios correspondentes (Boletín Oficial do Estado, BOE) como dos estamentos pertencentes á Comunidade de Galicia (Diario Oficial de GAlicia, DOGA) e que teñan contido de interés para o colectivo de lesionados medulares e/ou con algunha discapacidade.

Publicacións da Dirección General de Tráfico

Nesta sección os proporcionamos os enlaces a todas as publicación da Dirección Xeral de Tráfico

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric