Saltar a: Menu | Corpo | Pe

Aspaym-Galicia: Programas

O principal obxectivo dos nosos programas é lograr a plena integración social das persoas con lesión medular, a través da atención e a promoción da autonomía persoal.

Programas

Oficina de Asesoramento e Estudos en Materia de Accesibilidade Universal

Información a persas con discapacidade física ou movilidade reducida, entidades privadas e/ou públicas sobre accesibilidade, eliminación de barreiras arquitectónicas, axudas ou productos de apoio,...

Programa de Apoio Psicosocial ó Colectivo de Lesionados Medulares Residentes no Eido Rural Galego

A través deste programa, ASPAYM Galicia persegue ofrecer un servizo de apoio psicolóxico a domicilio ós Lesionados Medulares que o soliciten, e ós seus familiares e achegados, así como un servizo de información, orientación e asesoramento, a través do cal búscase resolver as dúbidas dos beneficiarios en todas aquelas cuestións relacionadas coa discapacidade do Lesionado, de maneira que se poida garantir a calidade da información que reciben, facilitando a integración social do Lesionado e a súa adaptación ao medio.

Atención Persoal e Vida Autónoma

Este programa consiste na prestación dun servizo integral ás persoas gravemente minusválidas cun elevado nivel de dependencia, mediante o cal se pretende mellorar a súa calidade de vida, fomentar a súa autonomía persoal e evitar a súa institucionalización, tendo como base fundamental no desenvolvemento deste a participación do usuario na realización das tarefas e a súa implicación directa nos obxectivos.

Atención ao Novo Lesionado Medular

A escasa información e o alto nivel de ansiedade que presentan as persoas con lesión medular ante a súa nova situación, requiren dun apoio multidisciplinar axeitado, xa que son moitos os cambios aos que se enfrontarán nun futuro próximo. O programa de "Atención ao Novo Lesionado Medular" consta de dous servizos de grande importancia para o Lesionado Medular e os seus familiares e/ou achegados: o Servizo de Asesoramento ao Novo Lesionado Medular e o Servizo de Apoio Psicosocial ao Novo Lesionado Medular.

Titorías

O programa lévase a cabo por un titor, Lesionado Medular veterano, e polo tutelado, Lesionado Medular recente. Este programa consiste en que o titor ensine habilidades, oriente, motive e apoie ao tutelado a partir da transmisión das experiencias do primeiro, no marco dunha serie de sesións entre ambos os dous. O obxectivo principal do programa é axilizar o proceso de incorporación á vida social normalizada do novo lesionado medular, a través da axuda, o contacto e a experiencia.

Autonomía Persoal

Este programa, levado a cabo por voluntarios, ten como obxectivo favorecer a autonomía persoal das persoas que pertencen ao noso colectivo. Nel, un grupo de voluntarios acompañan aos Lesionados Medulares que o soliciten, durante un determinado número de horas á semana, para que poidan realizar diversas actividades cotiás, como ir a facer a compra, ir ao banco, ir ao cine ou simplemente dar un paseo.

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric