Saltar a: Menu | Corpo | Pe

Aspaym-Galicia: Formación e Emprego

Aspaym-Galicia leva a cabo diversas iniciativas co obxectivo de favorecer a integración social e laboral das persoas con Lesión Medular.

Formación e Emprego

Cursos de Formación

Nesta sección iremos publicando todos aqueles Cursos de Formación dirixidos a persoas cun grao de discapacidade superior ao 33%, así como aqueles dirixidos a persoas sen discapacidade que teñan unha formación orientada á atención do noso colectivo.

Ofertas de Emprego

Nesta sección iremos publicando todas aquelas Ofertas de Emprego que vaian dirixidas a persoas cun grao de discapacidade superior ao 33%, así como aquelas dirixidas a persoas sen discapacidade que teñan unha formación orientada á atención do noso colectivo.

Bolsas

Nesta sección iremos publicando todas aquelas Bolsas que vaian dirixidas a persoas cun grao de minusvalidez superior ao 33%, así como aquelas dirixidas a persoas sen minusvalidez que teñan unha formación orientada á atención do noso colectivo.

Programa de Formación e Emprego

Aspaym-Galicia conta cunha Bolsa de Formación e Emprego, da que poden formar parte todas aquelas persoas con minusvalidez física que o demanden, así como aquelas persoas sen minusvalidez que teñan unha formación orientada á atención do noso colectivo. Ademais diso, Aspaym-Galicia conta cun Servizo de Orientación Laboral e tamén se imparten, regularmente, diversos cursos de formación na sede da Asociación.

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric