Saltar a: Menu | Corpo | Pe

Asociación de Lesionados Medulares e Grandes Discapacitados Físicos de Galicia

Representamos ó colectivo de Lesionados Medulares en Galicia, en defensa dos seus dereitos e necesidades, en tódolos ámbitos dentro da sociedade.

Máis Información
noticias
 
servizos

Tras analizar a situación da oferta do Sistema de Transporte Público para facilitar a mobilidade das persoas con minusvalidez, e de constatar a escaseza de medios e a abundancia de barreiras para o acceso aos existentes, xorde en Galicia no ano 20...

Este servizo ofrécese, de forma gratuíta, a todos os socios que o soliciten. O asesoramento é prestado polos Servizos Xurídicos da Federación Aspaym, logo de estudo valorativo e, normalmente, realízase por vía telefónica. Nel, aténdese a aquelas p...

O servizo de Información, Orientación e Asesoramento lévase a cabo dende o Departamento de Traballo Social de Aspaym-Galicia. A súa función é asesorar todos aqueles socios e familiares que soliciten información sobre cuestións formuladas pola súa ...

 
programas

Este programa, levado a cabo por voluntarios, ten como obxectivo favorecer a autonomía persoal das persoas que pertencen ao noso colectivo. Nel, un grupo de voluntarios acompañan aos Lesionados Medulares que o soliciten, durante un determinado núm...

Titorías

O programa lévase a cabo por un titor, Lesionado Medular veterano, e polo tutelado, Lesionado Medular recente. Este programa consiste en que o titor ensine habilidades, oriente, motive e apoie ao tutelado a partir da transmisión das experiencias d...

Este programa consiste na prestación dun servizo integral ás persoas gravemente minusválidas cun elevado nivel de dependencia, mediante o cal se pretende mellorar a súa calidade de vida, fomentar a súa autonomía persoal e evitar a súa instituciona...

Información a persas con discapacidade física ou movilidade reducida, entidades privadas e/ou públicas sobre accesibilidade, eliminación de barreiras arquitectónicas, axudas ou productos de apoio,...

 
laboratorios
  • Coloplast España
  • Hollister
  • La sonda Lofric