Saltar a: Menu | Corpo | Pe

ASPAYM Galicia: Presentación

En ASPAYM Galicia prestamos servizos e executamos programas de moi diversa índole, cuxos beneficiarios directos son as persoas con lesión medular e os seus familiares e achegados

Presentación

ASPAYM Galicia (Asociación de Lesionados Medulares e Grandes Discapacitados Físicos de Galicia) é a entidade que representa ao colectivo de Lesionados Medulares en Galicia, en defensa dos seus dereitos e necesidades en todos os niveis da sociedade. Nace en 1990 como unha asociación con personalidade xurídica propia e o seu ámbito territorial de actuación é a Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxectivo de ASPAYM Galicia é acadar a plena integración das persoas con lesión medular na sociedade. Así mesmo, tamén son obxectivos da Asociación:

     Desenvolver e defender os dereitos das persoas con discapacidade.
     Promover e apoiar ás persoas con discapacidade física.
     Sensibilización sobre a necesidade de plena integración social das persoas con discapacidade.
     Desenvolver todo tipo de actividades deseñadas para satisfacer as necesidades das persoas socias, así como dirixidas a acadar recursos para cumprir cos fins fundacionais.
     A prestación de servizos sociais para toda a comunidade.
     Promover a integración laboral das persoas con discapacidade.

Entidades Colaboradoras

O traballo que realiza a Asociación sería imposible sen a colaboración de diversas entidades, públicas e privadas, que nos axudan a desenvolver e financiar os programas e servizos que prestamos. Nesta sección indícanse os nosos principais colaboradores.

Estructura Asociativa

Aspaym-Galicia pertence e depende, xunto con outras 16 Asociacións Aspaym repartidas por todo o territorio español, á Federación Nacional Aspaym, e forma parte, á súa vez, da Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF), con representación no CERMI estatal e no Consello Nacional da Minusvalidez. Tamén está integrada na Federacion Europea de Lesionados Medulares (ESCF) e na Federación Internacional de Persoas con Minusvalidez Física (FIMITIC).

Organigrama

A Asociación, con CIF G-15323058, está representada por unha Xunta Directiva formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoureiro, unha Secretaria e tres Vogais. Ademais, Aspaym-Galicia está dividida en varios departamentos encargados de coordinar os diferentes programas e servizos que ofrece a entidade.

Onde Estamos

Aspaym-Galicia ten a súa sede na Coruña, na Rúa Curtis, n.º 10 (baixo), a escasa distancia da Unidade de Lesionados Medulares do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. A adecuación do local foi posible grazas á colaboración da Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, a Fundación Once e IberCaja.

Galería de Imaxes

O traballo que realiza a Asociación sería imposible sen a colaboración de diversas entidades, públicas e privadas, que nos axudan a desenvolver e financiar os programas e servizos que prestamos. Nesta sección indícanse os nosos principais colaboradores.

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric