Saltar a: Menu | Corpo | Pe

Aviso Legal

Aspaym-Galicia é unha asociación sen ánimo de lucro, con CIF GR-15323058 e domicilio social na Rúa Curtis Nº10 (baixo) 15009 A Coruña (España). A Asociación está inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co número 194-co-087-F-00.

Todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da website www.aspaymgalicia.org son propiedade de Aspaym-Galicia. O usuario poderá visualizar os seus elementos e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando, polo tanto, terminantemente prohibida a súa utilización con fins comerciais, a súa distribución, así como a súa modificación, alteración ou descompilación.

Aspaym-Galicia resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na website, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través desta, coma a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na website. 

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric