Saltar a: Menu | Corpo | Pe

Aspaym-Galicia: Proxectos

Aspaym-Galicia promove a creación dunha Oficina de Vida Independente e un Centro de Rehabilitación para Lesionados Medulares en Galicia.

Proxectos

Centro de Rehabilitación

Ante a carencia en Galicia de recursos post-hospitalarios integrais para os Lesionados Medulares e as súas familias, Aspaym-Galicia demanda a creación dun centro dotado de persoal altamente cualificado e con material técnico especializado, para que os lesionados medulares poidan ser atendidos de forma constante na súa rehabilitación integral e no mantemento necesario para evitar a súa deterioración persoal.

Oficina de Vida Independente

Aspaym-Galicia promove a creación dunha Oficina de Vida Independente (OVI) en Galicia, a cal ofrecería non só Servizos de Asistencia Persoal senón, tamén, un "Servizo de Asesoramento e Formación en Vida Independente e Asistencia Persoal".

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric