Saltar a: Menu | Corpo | Pe

Análise sobre a Lesión Medular en España. FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM

Análise sobre a Lesión Medular en España. FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM

Neste sentido, o presidente de Aspaym, Alberto de Pinto, dixo na súa intervención que o obxectivo do estudo "é coñecer as características sociodemográficas da lesión medular, porque temos obriga de dar resposta ás necesidades reais do noso colectivo". No seu discurso insistiu na necesidade de que se nomeen hospitais de referencia "para que os tratamentos das persoas con lesión medular sexan homologados en toda España".

Pola súa banda, a secretaria xeral de Asuntos Sociais da Xunta de Castela-A Mancha, Paloma Leis, indicou que o seu compromiso "é axudar a todos os colectivos que teñan necesidades. As circunstancias económicas non son doadas pero dotan de especial relevancia a este informe porque se desprenden novidades moi importantes para que nós establezamos as nosas accións de futuro".

Ademais, a directora de Cooperación de Fundación ONCE, María José Sánchez Lorenzo, mostrou a súa preocupación polo feito de que moitas persoas con lesión medular menores de 40 anos manifesten que teñen dificultades para acceder a un emprego, informa a axencia Servimedia.

No que atinxe á Fundación ONCE, reitéranos que temos que seguir traballando na supresión de todo tipo de barreiras que impidan a plena inclusión, e tamén na inserción laboral das persoas con discapacidade, especialmente daquelas con maiores dificultades, entre as que se encontran as persoas con lesión medular".


OUTRAS CONCLUSIÓNS

A nivel sociosanitario o estudo indica que, se ben os usuarios consideran que o sistema sanitario é de "alta calidade", existe a necesidade de establecer a nivel estatal un sistema de atención integral da lesión medular, que atenda as necesidades das persoas tanto na fase aguda coma na crónica. Todos os profesionais do ámbito sociosanitario, tanto na atención primaria coma na especializada, deben coñecer a lesión medular para atender correctamente as situacións formuladas.

No aspecto de integración social, é fundamental revisar os sistemas clásicos de cobertura económica das persoas con lesión medular, xa que están estandarizados para a poboación en xeral e non teñen en conta as necesidades agregadas polo feito de ter unha minusvalidez. É necesario, tamén, fomentar e promover a integración a través da participación social activa e a práctica do ocio e o tempo libre.

No ámbito das redes informais de apoio o traballo sinala que, coa incorporación da muller ao traballo, se produciu un debilitamento das redes informais de apoio social e familiar. Isto provoca que en numerosas ocasións as persoas con gran dependencia, se encontren nunha situación de vulnerabilidade social, xa que non teñen unha rede estable de atención.

O informe sinala que o 27% das persoas con lesión medular non reciben axudas para realizar actividades da vida doméstica. "Estamos a falar de cousas tan básicas como cociñar", dixo a coordinadora do Estudo, Elena Ortega.

Así, a nivel metodolóxico, o documento revela que actualmente existe unha gran dificultade para coñecer a incidencia e o perfil sociodemográfico das persoas con lesión medular en España, e nas fontes de datos existentes, concorren múltiples nesgos metodolóxicos.

Esta situación formula a necesidade de establecer unha metodoloxía común en España, para a recollida, sistematización e tratamento dos datos existentes respecto á poboación con lesión medular. "É fundamental coñecer a poboación e cales son as súas características e necesidades para ofrecer actuacións acordes ás demandas formuladas", sinalou Ortega.

Ademais, os datos obtidos no presente estudo formulan que existe un dobre proceso de envellecemento (aumento da esperanza de vida das persoas con discapacidade física e aparición de novos casos de persoas maiores que adquiren a discapacidade). Tamén hai un aumento das lesións medulares producidas por causas médicas e coa burbulla inmobiliaria, as lesións medulares por accidentes laborais tiveron unha incidencia significativa.Pódese descargar a versión PDF do estudio pinchando AQUI

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric