Saltar a: Menu | Corpo | Pe

A ley da Xustiza Gratuita protexerá especialmente as persoas con discapacidade

15 de xaneiro de 2013  aspaym

En concreto, de acordo coa información facilitada polo Ministerio de Xustiza, entre os motivos para beneficiarse da axuda estatal para litigar están "circunstancias especiais, familiares, de saúde ou de discapacidade".

Nestes casos, terase cobertura xurídica gratuíta con ingresos de ata cinco veces o IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples), o que supón un albor de 31.950,65 euros.

Ademais, as vítimas de violencia de xénero, terrorismo e trata de seres humanos, así como os menores e persoas con discapacidade psíquica vítimas de abusos ou maltrato terán dereito á xustiza gratuíta independentemente das súas rendas.

Ao mesmo tempo, Xustiza informou de que a Cruz Vermella, as asociacións en defensa das persoas con discapacidade, os sindicatos e os representantes dos traballadores, así como as entidades xestoras da Seguridade Social, terán dereito á xustiza gratuíta sempre que exerciten accións en defensa dos seus intereses específicos.

O anteproxecto tamén introduce como novidade que o beneficiario da xustiza gratuíta poderá elixir que prestacións das previstas neste dereito desexa obter, o que, por exemplo, no caso das mulleres maltratadas poderá facelos evitar o pagamento da taxa correspondente, pero ser representadas por un avogado da súa elección e non por un de oficio, se así o desexan.

As prestacións que comprende o dereito á xustiza gratuíta son asesoramento e orientación, así como información sobre a mediación e outros medios extraxudiciais; e asistencia e representación gratuíta de avogado e procurador. Tamén considera inserción gratuíta de anuncios ou edictos, exención do pagamento de taxas e depósitos e asistencia pericial gratuíta.

Os beneficiarios tamén teñen dereito a obtención gratuíta de copia, testemuño, instrumentos e actas notariais, e redución do 80% dos dereitos arancelarios que lles sexan requiridos polo órgano xudicial.

 

Fonte: solidaridaddigital.com

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric