Saltar a: Menu | Corpo | Pe

A cámara hiperbárica favorece a cicatrización das feridas de mala evolución

15 de xaneiro de 2013  aspaym

Este traballo, ao que tivo acceso Europa Press e que se presentou en Sevilla no marco do 'IX Simposio Nacional sobre Úlceras por Presión e Feridas Crónicas, GneauppP 2012, revela que a administración de osíxeno ao paciente a alta concentración dentro dunha cámara hiperbárica aumenta o transporte e transferencia do osíxeno disolto no plasma, sendo isto "fundamental no proceso de microneovasculacrización e neocolagenización".

Para chegar a esta conclusión, os autores desta investigación recollen o caso dun paciente varón de 76 anos, intervido de cistectomía radical máis urostomía por neoplasia vesical (un tipo de cirurxía para o cancro de vexiga), e con antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación auricular, insuficiencia venosa e hiperuricemia, entre outros problemas.

Na valoración xeral da lesión, os especialistas recolleron a existencia dunha ferida en liña abdominal media, infraumbilical, circular de oito centímetros de diámetro e con bordos cutáneos retraídos agás o superior, onde se tuneliza subcutáneamente cara a dous orificios, un subumbilical e outro supraumbilical. O estadiaje foi de grao III, cunha dimensión de oito milímetros, unha profundidade de tres milímetros, cunha dor de grao seis, sen signos de infección e cunha antigüidade de cinco meses.

TERAPIAS USADAS E EVOLUCIÓN DO CASO

Respecto ás intervencións e actividades, dende marzo a xuño de 2011 leváronse a cabo sesións de oxigenoterapia hiperbárica, aplicación dun hidrocoloide en xel, de malla de silicona, gasas e apósito tradicional, e o uso dunha escuma de poliuretano cada tres ou catro días. Do mesmo modo, introduciuse un apósito hicrocoloide extrafino, con cura semanal.

A lesión do paciente era unha ferida cirúrxica froito de intervención por cistectomía radical e urostomía a causa dunha neoplasia vesical o 11 de outubro de 2010. Tras a operación, cursou con infección e dehiscencia da ferida cirúrxica no postoperatorio inmediato. Inicialmente, realizáronse dous intentos de peche cirúrxico, a pesar dos cales a ferida non cicatriza.

Durante este período de tres meses, realízanse curas no Servizo de Cirurxía deste centro "sen resultados satisfactorios", polo que o paciente foi remitido ao servizo de Medicina Hiperbárica, para valoración e tratamento con oxigenoterapia hiperbárica da ferida.

RESULTADOS EN CÁMARA HIPERBÁRICA

Entre os días 21 de marzo e 24 de xuño de 2011, realízanse 60 sesións de oxigenoterapia hiperbárica, en cámara multipraza, a 2.4 Atmosferas de isopresión, dunha hora e media de duración e con frecuencia diaria de luns a venres.

Ao finalizar as sesións de oxigenoterapia hiperbárica, o estudo recollido por Europa Press pon de relevo que a ferida reduciu o seu tamaño a un diámetro de tres centímetros, cicatrizando o traxecto subcutáneo co peche dos dous orificios sub e supraumpilical. O leito da ferida presentou tecido de granulación, con exsudado escaso e signos de boa vascularización.

Tras isto, continuouse coa realización de curas no Servizo de xeito ambulatorio. O 18 de outubro de 2010 conseguiuse a total cicatrización da ferida.

Por todo iso, os autores deste traballo conclúen que a administración de osíxeno ao paciente a alta concentración dentro dunha cámara hiperbárica aumenta o transporte e transferencia do osíxeno disolto no plasma, sendo isto fundamental no proceso de microneovasculacrización e neocolagenización. Así, a utilización de oxigenoterapia hiperbárica nunha ferida de mala evolución con métodos de cura convencionais, mellora os resultados e favorece a cicatrización.

 

Fonte: medular digital

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric