Saltar a: Menu | Corpo | Pe

¿Qué familias están considerada como numerosas segundo a lei 40/2003, 18 de Novembro, de Protección ás familias numerosas?

Tarxeta de familia numerosa: Se no seo familiar hai unha persoa con minusvalidez, considérase familia numerosa as seguintes situacións:

1.- Un ou dous ascendentes con dous fillos sempre que polo menos un deles teña unha minusvalidez ou estea incapacitado para traballar.
2.- Dous ascendentes, cando os dous sexan persoas con minusvalidez ou, polo menos, unha delas teña unha minusvalidez.

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric