Saltar a: Menu | Corpo | Pe

CURSO ON LINE DE EXPERTO EN XESTIÓN DOCUMENTAL EN MUSEOS (DOMUS)

28 de marzo de 2012

1. - PRESENTACIÓN

O Curso on line de Experto en Xestión Documental en Museos (DOMUS) foma parte da programación de Estudos Propios da Universidade de Alcalá. O curso está organizado polo Departamento de Biblioteconomía e Documentación da UAH e dirixido por Dª. Purificación Moscoso Castro. Subdirector: Fernando Sáez Lara.

O curso pretende ofrecer unha formación de calidade e asertiva para o desenvolvemento no mundo laboral. Este curso ten dous obxectivos principais, por un lado axudar á preparación das oposicións que se convoquen, tanto a nivelestatal como autonómico, e por outro lado, servir de formación especializada a profesionais que se estean a iniciar no mundo da xestión documental dos Museos.

 

2.- OBXECTIVOS

A importancia que actualmente e dende fai xa algunhas décadas adquiriron os sistemas informáticos de documentación e xestión de museos, fai que estes se convertan en ferramentas básicas de traballo dos profesionais destas institucións. Por iso, o principal obxectivo deste curso é iniciar o alumno na área de traballo que comprende a documentación no museo así como no funcionamento de Domus, de maneira que obteña os coñecementos necesarios para realizar todas as tarefas de xestión, catalogación e documentación que permite este sistema informático. Deste modo, convértese nunha ferramenta útil para a preparación das oposicións de Conservador, Axudante e Auxiliar de Museos, tanto a nivel autonómico como nacional. Aínda que ao mesmo tempo, se configura como un curso de formación continua para os xa profesionais destas institucións.

Así mesmo, pretende servir de apoio e complemento aos alumnos universitarios cuxa orientación curricular sexa o campo da museoloxía e os museos, sendo este ámbito un das perspectivas profesionais das carreiras de Humanidades, Historia e Historia da Arte.

3.- DESTINATARIOS

Este curso on line de Experto en Xestión Documental en Museos convértese nunha ferramenta de traballo para a preparación das oposicións de Conservador, Axudante e Auxiliar de Museos, tanto a nivel autonómico como nacional. Aínda que ao mesmo tempo, se configura como un curso de formación continua para os xa profesionais destas institucións.

Así mesmo, pretende servir de apoio e complemento aos alumnos universitarios cuxa orientación curricular sexa o campo da museoloxía e os museos, sendo este ámbito un das perspectivas profesionais das carreiras de Humanidades, Historia e Historia da Arte.

 

4. METODOLOXÍA

A metodoloxía é a propia dun curso a distancia, nun ámbito virtual. O alumno dispoñerá dunhas claves de acceso para entrar a unha plataforma dende a que poderá descargarse os temas e a bibliografía, así como acceder a outras ferramentas útiles para o seu estudo, como foros, mensaxería interna, calendario, enlaces, etc. e un servizo de titorías personalizadas.

A atención ao alumno, é a nosa garantía, unha atención personalizada adaptado ás circunstancias, e ao desenvolvemento formativo e profesional do alumno e tendo sempre en consideración os intereses e obxectivos do alumno no sector.

        5.- PROGRAMA FORMATIVO

1ª. PARTE: INTRODUCCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN EN MUSEOS

MÓDULO 1: EL ÁREA DE DOCUMENTACIÓN: COMPETENCIAS Y TAREAS

    0. Introducción. PorAndrés Carretero, director del Museo Arqueológico Nacional.

    1. Historia de la documentación en museos. Normativas y procesos de normalización. Proyección de futuro. Naturaleza de los fondos en un museo: museográficos, documentales, bibliográficos y administrativos. Aspectos comunes y diferencias. Por Eva Alquézar, Área de Colecciones de la Subdirección General de Museos Estatales.

Fondos museográficos

    2. Documentación de fondos museográficos: registro, inventario y catalogación. Técnicas y soportes documentales. La catalogación: entre la documentación y el estudio especializado de las colecciones. Los tesauros. Por Reyes Carrasco, Área de Colecciones de la Subdirección General de Museos Estatales.

    3. Control y gestión de situaciones físicas y jurídicas: preingresos, ingresos, depósitos, entradas y salidas temporales, movimientos internos y bajas. Por Ana Cabrera y Félix García, conservadores del Museo Nacional de Artes Decorativas.

    4. Documentación de procedimientos de conservación y tratamiento de colecciones. Por Paloma Muñoz-Campos y Cristina Villar, Departamento de Conservación del Museo Nacional de Artes Decorativas.

    5. Documentación gráfica y reproducción de colecciones: procedimientos, organización y gestión del archivo fotográfico, cesión de reproducciones y gestión de derechos. Por Ana Écija, Departamento de Registro del Museo del Prado.

    6. Organización de los departamentos de documentación y registro. Servicios externos e internos. Acceso a la información. Los fondos museográficos en red. Por Andrés Gutiérrez, subdirector adjunto de la Subdirección General de Museos Estatales.

Fondos documentales

    7. Fondos documentales en el museo: fondos “ajenos” y fondos generados por él. Tratamiento y gestión. Por Luis Megino, archivero del Museo Nacional de Artes Decorativas.

    8. Organización y gestión del archivo. Servicios internos y externos. Acceso a la información. Los fondos documentales en red. Por Montserrat Pedraza, archivera del Archivo de la Nobleza en Toledo.

Fondos bibliográficos

    9. Fondos bibliográficos en el museo. Organización y gestión de la biblioteca. Servicios internos y externos. Acceso a la información. Los fondos bibliográficos en red. Por Eugenia Insúa, bibliotecaria del Real Jardín Botánico de Madrid.

Fondos administrativos

    10. Fondos administrativos en el museo. Organización y gestión del archivo administrativo. Por Luis Megino, archivero del Museo Nacional de Artes Decorativas.

MÓDULO 2: TÉCNICAS E PROCEDEMENTOS DOCUMENTAIS NO MUSEO

1. Tratamento documental: técnicas e procedementos de rexistro, inventario, clasificación e catalogación de fondos museográficos. Por Reis Carrasco, Área de Coleccións da Subdirección Xeral de Museos Estatais.

2. Tratamento documental de fondos arqueolóxicos. Procedementos específicos. Por Fernando Fontes, conservador do Museo Arqueolóxico Nacional.

3. Tratamento documental de fondos de belas artes e artes decorativas. Procedementos específicos. Por Fernando Fontes, conservador do Museo Arqueolóxico Nacional.

4. Tratamento documental de fondos etnolóxicos. Procedementos específicos. Por Pablo Quesada, conservador do Museo Arqueolóxico de Sevilla.


2ª PARTE DO CURSO: INTRODUCIÓN AO SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN E XESTIÓN DE MUSEOS "DOMUS"

0. Introdución ao Sistema de Documentación e Xestión Museográfica "Domus". Creación, desenvolvemento e proxección de futuro. Por Eva Alquézar e Reis Carrasco, Área de Coleccións da Subdirección Xeral de Museos Estatais.

1. Instrucións para o usuario. Execución de operacións e a interface da aplicación. Por Fátima Garaballú, documentalista.

2. Módulos de Fondos: Catalogación de Fondos Museográficos. Catalogación de Fondos Documentais. Por Juan Ignacio Vallejo, conservador de museos.

Catalogación de Fondos Museográficos. A ficha de inventario-catalogación, os campos que contén e o modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Catalogación de Fondos Documentais. A ficha de inventario-catalogación, os campos que contén e o modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

3. Módulos de Procesos: Conservación. Documentación Gráfica. Entradas temporais. Preingresos. Ingresos. Movementos. Por Fátima Garaballú, documentalista.

Módulo de Conservación. Presentación da ficha e os campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Módulo de Documentación Gráfica. Presentación da ficha e os campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Módulo de Entradas Temporais. Presentación da ficha e os campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Módulo de Preingresos. Presentación da ficha e os campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Módulo de Ingresos. Presentación da ficha e os campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Módulo de Movementos. Presentación da ficha e os campos que contén. O modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

4. Módulos de Información relacionada: Autores. Conxuntos. Fondos bibliográficos. Autorizacións. Exposicións. Nomes comúns. Descriptores Onomásticos. Dereitos de Reprodución. Por María Izquierdo, documentalista.

Información relacionada de Autores. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Información relacionada de Conjuntos. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Información relacionada de Fondos bibliográficos. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previa

Información relacionada de Autorizacións. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Información relacionada de Exposicións. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Información relacionada de Nomes Comúns. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Información relacionada de Descriptores Onomásticos. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Información relacionada de Dereitos de Reprodución. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

5. Módulos: Arquivo administrativo. Directorio. Reproducións. Consultas. Por María Izquierdo, documentalista.

Módulo Arquivo administrativo. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Módulo Directorio. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Módulo Arquivo Reproducións. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Módulo Consultas. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

6. Control terminolóxico: Listas abertas e pechadas. Thesaurus. Topográfico. Por Juan Ignacio Vallejo, conservador de museos.

Control terminolóxico. Listas abertas e pechadas. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Control terminolóxico. Thesaurus. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

Topográfico. Presentación da ficha e campos que contén. Modo de cumprimentación. Organización do traballo e tarefas previas.

6. MATRICULACIÓN

O curso on line de Experto en Xestión Documental en Museos da UAH ten un prezo de 900 euros e unha carga lectiva de 36 créditos ECTS. Duración aproximada 6 meses.

O curso realízase a través de internet, pero para aqueles que o soliciten tamén está dispoñible en papel (consultar prezo).

A reserva de praza está aberta todo o ano e a próxima convocatoria corresponde á edición de xuño de 2012. O período de inscrición nesta finaliza o 14 de maio (ou cando se esgoten as prazas); data na cal se deberá ter realizado o pagamento e enviado a documentación solicitada. O período de matriculación on-line será do 24 ao 31 de maio de 2012 en horario de 8 a 23 h. O alumno deberá acceder a través do botón automatrícula (os pasos a seguir encontraranse na propia páxina da UAH). A realización de todo este proceso é responsabilidade de alumno.

O curso deberá ser completado nun prazo de 6 meses dende o inicio oficial da convocatoria. Para matricularse, o alumno deberá encher a solicitude de admisión, tras o cal Liceus se poñerá en contacto a través do correo electrónico co alumno para indicarlle os pasos que ten que dar. Segundo a normativa vixente da Universidade de Alcalá, pode solicitarse a devolución da preinscrición e da matrícula, no caso de estar tamén realizado, dentro dos primeiros quince días de inicio do Experto, previa solicitude formal mediante as vías oportunas e sempre e cando non se accedese á plataforma de estudo, pois, en tal caso, se reembolsaría ningún importe.

O pagamento pode facerse mediante tarxeta (pica aquí) ou por transferencia a:

Titular da conta: Liceus, Servizos de Xestión e Comunicación, S.L.
BANKIA: 2038-2401-19-6000146246
Para transferencias dende fóra de España: ES03 - 2038-2401-19-6000146246
BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX
BANCO POPULAR: 0075-1228-38-0600041609
Para transferencias dende fóra de España: ES33 - 0075-1228-38-0600041609
BIC/SWIFT: POPUESMMXXX

(Unha vez realizado o pagamento, pregamos a súa notificación a Liceus a través de correo electrónico ou teléfono, indicando datos do alumno, curso, e nome do banco onde se ingresou.

Recomendamos consultar a páxina de FAQs (http://formacion.liceus.com/publica/faqs_expertos.asp) antes de iniciar a matriculación.

O alumno recibirá un título da Universidade de Alcalá (logo de pagamento das taxas correspondentes) que acredita a súa formación neste tema e ten unha validez de 36 créditos ECTS.

Está prevista a concesión de bolsas de 250 euros que determinará a dirección do estudo.

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric