Saltar a: Menu | Corpo | Pe

Bolsas

Nesta sección iremos publicando todas aquelas Bolsas que vaian dirixidas a persoas cun grao de discapacidade superior ao 33%, así como aquelas dirixidas a persoas sen discapacidade que teñan unha formación orientada á atención do noso colectivo.

Convocatoria de axudas para o alumnado con necesidades educativas especiais asociadas á discapacidade ou trastornos graves de conducta

O pasado venres o BOE publicou a convocatoria de axudas para o alumnado con necesidades educativas especiais asociadas á discapacidade ou trastornos graves de conducta incluído o TDH, que estean escolarizados en centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario ou no centro ordinario e que cursen estudios reglados de ensinanza en niveis obligatorios e postobligatorios.

III Convocatoria de Becas Máster Fundación Universia-ESADE para a formación de excelencia de persoas con discapacidade

Fundación Universia e ESADE convocan un máximo de tres bolsas Máster para persoas con discapacidade matriculadas nos programas da Escola, que dean comezo durante o curso académico 2014-2015.

O Programa de Bolsas Fundación Universia-ESADE cobre 10.000 euros do custo total do Máster, financiado a partes iguais entre as dúas entidades asinantes.

Banco de Productos de Apoio

Fundación Universia continúa a súa aposta por este sistema de préstamo gratuíto que ofrece aos estudantes universitarios con discapacidade a posibilidade de dispoñer de Produtos de Apoio temporalmente, co fin de mellorar a súa autonomía e favorecer a accesibilidade universal.

Programa Rede de Orientación Laboral. ROL

O proyecto Rede de Orientación Laboral (ROL) promovido por Fundación Universia, Universia eTrabajando, coa colaboración de diferentes universidades, ten como obxetivo mellorar as posibilidades de inserción laboral dos universitarios con discapacidade a través do empleo e oautoempleo

Becas Máster Fundación Universia

O Programa de Becas Fundación Universia-Centro Garrigues nace da voluntade de fomentar a integración sociolaborar das persoas con discapcidade, contribuíndo a facer efectivo o principio de igualdade de oportunidades

Becas da Fundación Universia para a formación de Doutores con discapacidade

Fundación Universia adxudicará 3 becas, cunha duración máxima de 3 anos e por un importe de 5.000 euros anuais. O Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI) formará parte da comisión evaluadora.

CONVOCATORIA BECAS ASPAYM PARA A OBTENCIÓN OU RECONVERSIÓN DO CARNET DE CONDUCIR

O período de execución, é dicir, as datas nas que obtiveuse o carnet, para aqueles socios de Aspaym poidan solicitar as Becas, abarca dende o 9 de xulio ata o 30 de novembro de 2012.
As solicitudes recibidas dentro do prazo estabrecido, serán evaluadas por un equipo da Federación Nacional ASPAYM e poderán ser becadas a totalidade ou parte da contía solicitada.

Bolsas Fundación Carolina-Universia 2012-2013, para estudantes iberoamericanos con discapacidade

Fundación Universia e Fundación Carolina poñen en marcha un programa de axudas complementarias para persoas con discapacidade que fosen beneficiarios dunha bolsa de Fundación Carolina.

VI Convocatoria de Bolsas Fundación Universia Capacitas 2012-2013, para estudantes universitarios con discapacidade

Fundación Universia entregará un mínimo de 60 bolsas de axuda ao estudo, cun importe máximo de 5.000 euros por beneficiario, podendo ademais conceder accésits ata agotar o presuposto estabrecido.

Programa de prácticas no Parlamento Europeo para persoas con discapacidade

Para fomentar a educación europea e a formación profesional dos cidadáns, e permitirlles aprender máis acerca de que é e que fai o Parlamento Europeo, o parlamento ofrece varias modalidades de períodos de prácticas e bolsas de estudos no seo da súa Secretaría Xeral.

Bolsa Europea de Google para estudantes con discapacidade

Bolsa convocada por Google, dirixida a licenciados e estudantes de doutorado das ciencias informáticas (Fin de convocatoria: 31/12/2012)

IV Convocatoria de Bolsas Másters 2012-13. Fundación Universia e Centro de Estudos Garrigues

Nace da vontade de fomentar a integración sociolaboral das persoas con discapacidade, contribuíndo a facer efectivo o principio de igualdade de oportunidades.

Bolsas Máster Fundación Universia-Psicopraxis 2012/2013 para universitarios con discapacidade

Este Programa persegue, mediante a concesión de axudas económicas, que estudantes con discapacidade poidan acceder ou progresar no seu proceso de formación académica e profesional incrementando deste modo as oportunidades de consecución dun emprego de calidade.

Programa Incluye: Integración profesional de universitarios con discapacidade

Fundación Universia e American Express organizan un programa dirixido a ofrecer a universitarios con minusvalidez formación práctica e experiencia co fin de lograr unha incorporación efectiva no mercado laboral.

Bolsa de estudo para estudantes con discapacidade para ir a unha das Escolas do Mundo Unido. Fundación ONCE e Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido

A axuda, valorada en 45.000€, permitirá realizar os dous cursos da Bacharelato Internacional en Canadá, Estados Unidos, Singapore, China, India, Swazilandia, Noruega, Reino Unido e Italia, entre outros.

Matrícula gratuíta. UNED

Os estudantes con discapacidade terán exención do pagamento de prezos públicos por servizos académicos das materias matriculadas por primeira vez de ensinanzas reguladas, debendo aboar un 50% dos prezos correspondentes a unha segunda matrícula.

"Master en Creatividade e Guións de Televisión". Fundación Grupo Globomedia

A Fundación Grupo Globomedia ofrece dúas bolsas de estudio para estudantes con discapacidade na súa X edición do Master en Creatividade e Guións de Televisión

V Convocatoria de Bolsas Prevent para Estudantes con Discapacidade. Fundación Prevent

A Fundación Privada Prevent achega os alumnos con discapacidade ós estudos axeitados ás súas preferencias persoais e á súa vocación profesional, ofrecendo, ó final do percorrido, profesionais cualificados e altamente motivados para o mercado laboral.

Programa de Bolsas "Abriendo Caminos". IBM

Programa IBM Abriendo Caminos de bolsas para estudantes universitarios que posúan o Certificado Oficial de Discapacidade (5 Vacantes)

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric