Saltar a: Menu | Corpo | Pe

BOLSAS FUNDACIÓN UNIVERSIA CAPACITAS PARA ACCIONISTAS E/OU FAMILIARES DE ACCIONISTAS DE BANCO SANTANDER, S.A. CURSO 2012-2013

1. Obxecto


O Programa de Bolsas Fundación Universia Capacitas pretende fomentar a integración sociolaboral das persoas con discapacidade, contribuíndo a facer efectivo o principio de igualdade. Mediante a concesión de axudas económicas e/ou técnicas a estudantes universitarios con discapacidade perséguese que estes poidan acceder e progresar en o seu proceso de formación académica universitaria ata a finalización de estudos, incrementando de este modo as oportunidades de consecución dun emprego de calidade.

 

2. Beneficiarios


Poderán solicitar as bolsas aqueles accionistas titulares de accións Santander que consten no Rexistro español destas, con independencia do lugar de residencia recollido neste ou familiares destes ata segundo grao, que se encontren matriculados en ensinanzas oficiais de grao impartidas por universidades españolas e que acrediten legalmente unha discapacidade igual ou superior ao 33%. Quedan excluídos os cursos de especialización, títulos propios das universidades ou programas de formación continuada. No suposto de que o participante na convocatoria deixe de reunir estes requisitos antes de que se realizase e levantado acta do resultado da convocatoria, entenderase que a devandita participación queda sen efecto ningún.

 

3. Prazo e modo de presentación de solicitudes


As solicitudes para as Bolsas Fundación Universia Capacitas deberán ser presentadas a Fundación Universia entre as 09:00 do 2 de Xullo do 2012 e as 19:00 horas do 15 de Novembro do 2012 (hora peninsular). A documentación solicitada remitirase a Fundación Universia por correo postal á dirección:

Fundación Universia Becas Fundación Universia Capacitas
Accionistas curso 2012-13
Avda. de Cantabria s/n Edificio Arrecife Pl 00
28660 Boadilla del Monte (Madrid)

No momento da recepción remitirase a cada candidato, por correo electrónico, unha notificación de recibo.

Consultar bases

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric