Saltar a: Menu | Corpo | Pe

Becas da Fundación Universia para a formación de Doutores con discapacidade

Becas da Fundación Universia para a formación de Doutores con discapacidade

Fundación Universia, coa asistencia de CERMI, presenta a I Convocatoria de Bolsas para a formación de Doutores con discapacidade. Esta acción ten como obxectivo fomentar a realización de teses doutorais por persoas con discapacidade, promovendo a consecución do grao máximo de formación académica e facilitando a súa integración en grupos de formación e investigación, científicos e académicos.

Mediante a concesión de axudas a doutorandos universitarios con minusvalidez perséguese apoiar o seu progreso na súa actividade formativa dentro da universidade incrementando, deste modo, as oportunidades de consecución dun emprego de calidade no ámbito docente e investigador.

Fundación Universia adxudicará 3 bolsas, por un importe de 5.000 euros anuais. Estas axudas poderanse renovar por un período máximo de 3 anos. Poden solicitar as bolsas as persoas cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33%, que acrediten a condición de doutorando, despois de ser admitidas e despois de matriculadas nun programa oficial de doutorado.

CERMI, MEMBRO DO COMITÉ AVALIADOR

As persoas interesadas poden presentar as súas solicitudes a Fundación Universia, ata o 31 de outubro de 2012. A selección e avaliación das solicitudes realizarase a través dunha comisión nomeada ao efecto por Fundación Universia. A resolución das bolsas terá lugar antes do 30 de novembro de 2012.

Un dos membros da devandita comisión será designado por proposta do Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI), como asociación de utilidade pública máis representativa no ámbito nacional dos distintos tipos de discapacidade.

O Programa de Bolsas fomenta a consecución do título de Doutor para persoas con discapacidade, contribuíndo a facer efectivo o principio de igualdade de oportunidades a través dunha educación inclusiva.

Para máis información:

Marta Gago

Técnico de Comunicación
Telf. (34) 91 289 17 97

Email: marta.gago@universia.net

www.fundacionuniversia.net

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric